ahəstə


ahəstə
f. yavaş, ağır, tələsmədən

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.